Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
  •   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu
  •   Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty

Informacje o projekcie POWER 2014-2020 można uzyskać u Agaty Andruszczyszyn - specjalisty ds. programów-stażysty, pok. 1.2 a, tel. 071 38  42 989   Informacje o projekcie RPO WD 2014-2020 można uzyskać u Agaty Andruszczyszyn - specjalisty ds. programów-stażysty, pok. 1.2 a, tel. 071...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę