Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  •   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu
  •   Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty

Informacje o projekcie POWER 2014-2020 można uzyskać u Agaty Andruszczyszyn - specjalisty ds. programów-stażysty, pok. 1.2 a, tel. 071 38  42 989   Informacje o projekcie RPO WD 2014-2020 można uzyskać u Agaty Andruszczyszyn - specjalisty ds. programów-stażysty, pok. 1.2 a, tel. 071...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę