Wykaz porad grupowych - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Wykaz porad grupowych II kwartał 2017r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH II KWARTAŁ 2017 roku
 
Data Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Czerwiec
13.06.2017 r Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy, aby odnieść sukces. Katarzyna Lempach-Kowaluk 071-38-42-041
w.23
20.06.2017 r Dokumenty aplikacyjne. Monika Nojman-Żyto 071-38-42-958
w.25
27.06.2017 r
 
Terning rozmowy kwalifikacyjnej. Marta Panek 071-38-42-989
w. 34
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).
 

Wykaz porad grupowych I kwartał 2017r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH I KWARTAŁ 2017 roku
 
Data  Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Marzec
 09.03.2017 r  „Jak i gdzie szukać pracy".  Monika Nojman-Żyto  071-38-42-041
w.23
16.03.2017 r  „ Konstruowanie dokumnetów aplikacyjnych".  MartaPanek  071-38-42-958
w.25
23.03.2017 r  Jak przygotować się na spotkanie z pracodawcą - rozmowa kwalifikacyjna".  Katarzyna Lempach-Kowaluk  071-38-42-989
w. 34
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę