Wykaz porad grupowych - Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu


Wykaz spotkań informacyjnych II kwartał 2018r

WYKAZ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH II  KWARTAŁ 2018 roku
 
Data Temat  spotkania informacyjne Doradcy prowadzący spotkanie informacyjne Telefon do kontaktu
Marzec 2018
11.04.2018 r Poznaj usługi rynku pracy. Katarzyna Lempach-Kowaluk 071-38-42-041
18.04.2018 r Poznaj usługi rynku pracy. Monika Nojman-Żyto 071-38-42-989
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych  proszone są o kontakt z doradcą zawodowym  (osobisty lub telefoniczny).

Wykaz spotkań informacyjnych I kwartał 2018r

WYKAZ SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH I KWARTAŁ 2018 roku
 
Data Temat  spotkania informacyjne Doradcy prowadzący spotkanie informacyjne Telefon do kontaktu
Marzec 2018
13.03.2018 r Poznaj usługi rynku pracy. Monika Nojman-Żyto 071-38-42-989
w. 23 lub w. 25
27.03.2018 r Poznaj usługi rynku pracy. Katarzyna Lempach-Kowaluk
071-38-42-989
w. 23 lub w. 25
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych  proszone są o kontakt z doradcą zawodowym  (osobisty lub telefoniczny).

Wykaz porad grupowych II kwartał 2018r

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH II KWARTAŁ 2018 roku
 
Data Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Marzec 2018 r
05.06.2018 r Dokumenty aplikacyjne – własna autoreklama. Katarzyna Lempach-Kowaluk 071-38-42-041
12.06.2018 r Metody i techniki rekrutacyjne- Przygotuj się do spotkania z pracodawcą. Monika Nojman-Żyto 071-38-42-989
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).

Wykaz porad grupowych I kwartał 2018r

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH I KWARTAŁ 2018 roku
 
Data Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Marzec 2018 r
06.03.2018 r „Nasza wizytówka- dokumenty aplikacyjne" Katarzyna Lempach-Kowaluk 071-38-42-041
w.23 lub w. 25
20.03.2018 r „Jak przygotować się
i odnieść sukces na
rozmowie
kwalifikacyjnej"
 
Monika Nojman-Żyto
 
071-38-42-041
w.23 lub w. 25
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).

Wykaz porad grupowych II kwartał 2017r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH II KWARTAŁ 2017 roku
 
Data Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Czerwiec
13.06.2017 r Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy, aby odnieść sukces. Katarzyna Lempach-Kowaluk 071-38-42-041
w.23
20.06.2017 r Dokumenty aplikacyjne. Monika Nojman-Żyto 071-38-42-958
w.25
27.06.2017 r
 
Terning rozmowy kwalifikacyjnej. Marta Panek 071-38-42-989
w. 34
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).
 

Wykaz porad grupowych I kwartał 2017r.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH I KWARTAŁ 2017 roku
 
Data  Temat  spotkania grupowego Doradcy prowadzący spotkanie grupowe Telefon do kontaktu
Marzec
 09.03.2017 r  „Jak i gdzie szukać pracy".  Monika Nojman-Żyto  071-38-42-041
w.23
16.03.2017 r  „ Konstruowanie dokumnetów aplikacyjnych".  MartaPanek  071-38-42-958
w.25
23.03.2017 r  Jak przygotować się na spotkanie z pracodawcą - rozmowa kwalifikacyjna".  Katarzyna Lempach-Kowaluk  071-38-42-989
w. 34
 
Osoby bezrobotne/poszukujące pracy zainteresowane udziałem w poszczególnych poradach grupowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej proszone są o kontakt z doradcą zawodowym (osobisty lub telefoniczny).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę